Alle lovlig indregistrere personbiler, varebiler, SUV-er og varevogne med totalvægt på 4300 kg eller mindre, ingen øvre kilometergrænse, kan beskyttes av BG Protection Plan. Køretøjet må ikke have kørt over 160 000 km før første BG-Service. Ved brug af et leasingkøretøj, skal leasingtager være hovedansvarlig for reparationer og vedligehold.

Fritidskøretøjer/Mobilhome og køretøj med mere end to aksler er udelukket. Køretøj som bruges til konkurrence formål er udelukket. Bjærgringskøretøj, skrotbiler, private udlejnings-biler og/eller taxi er også udelukket.