Når du er beskyttet af BG Protection Plan vil du, hvis der skulle gå dele i stykker, få udgiften for reparation/erstatning af delen dækket.